Politika zasebnosti

V tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov vas obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov pri poslovanju s kartico ugodnosti Hartis, v okviru spletnih nakupov na naši spletni strani trgovina.hartis.si ob sodelovanju v nagradnih igrah in ob nakupih iz kataloga (oddaja naročilnic po pošti) v družbi Hartis d.o.o., Liminjan 7 b, 6320 Portorož, Republika Slovenija, matična številka 1647962000, davčna številka SI 59503076. Z izpolnitvijo pristopnice, s katero nam dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov sprejemate te pogoje o varstvu osebnih podatkov in potrjujete, da ste z njimi seznanjeni in se z njimi strinjate.

Odgovornost za varstvo osebnih podatkov

Družba Hartis d.o.o. je odgovorna za varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (»GDPR«), v okviru svojih prodajnih kanalov, ki jih nudi kupcem in ob sodelovanju v nagradnih igrah, ki jih kot organizator organizira za svoje kupce. Na vašo zahtevo vam bomo omogočili dostop do vsebine vaših posredovanih osebnih podatkov, kot to določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

Z uporabo storitev na spletni strani družbe Hartis d.o.o. potrjujete, da se strinjate z uporabo piškotov, ki omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo. Več informacij o piškotih najdete na hartis.si

Vaši podatki za prijavo in poslovanje

Če želite postati imetnik kartice ugodnosti Hartis, opraviti spletni nakup na naši spletni strani hartis.si, sodelovati v nagradnih igrah ali opraviti nakup iz kataloga z naročilnico oddano po pošti nam morate posredovati svoje polno ime , polni naslov, prostovoljno pa lahko navedete tudi svoj e-naslov in številko mobilnega telefona (GSM). Vsi našteti podatki so v nadaljevanju skupno imenovani »članski podatki«. Članske podatke hranimo lahko v fizični in računalniški obliki. Članski podatki in številka kupca se uporabljajo za dostop do vašega računa. Zaradi obdelave vaših podatkov skladno z zakonskimi zahtevami lahko sodelujemo z različnimi zunanjimi ponudniki storitev (pogodbeni podizvajalci obdelave osebnih podatkov). Vaši članski podatki se bodo prenesli na tretje osebe zunaj okvira poslovanja družbe Hartis d.o.o. samo, če vas bomo k temu pozvali in boste dali svojo pisno privolitev za tak prenos ter samo v obsegu takšne privolitve. V primeru suma zlorabe lahko vaše članske podatke posredujemo tudi drugim sodelujočim partnerjem, da bi razjasnili okoliščine, pri čemer bomo v največji možni meri varovali vaše interese.

Oglaševalske in tržne raziskave

Če ste dali privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene oglaševalskih in tržnih raziskav, vam lahko družba Hartis d.o.o. informacije posreduje po pošti, med vašim obiskom trgovine in če ste jih naročili ločeno na podlagi privolitve za prejemanje storitvenih e-novic oz. storitvenih novic po pošti. V ta namen družba Hartis d.o.o. uporablja vaše podatke in jih analizira za namen oglaševanja na podlagi interesov: članski popusti, podatki za popust in podatki o komunikaciji.

V kolikor oddate svoje osebne podatke in se strinjate s pogoji poslovanja na koraku "Dostava in plačilo", vam bomo, v kolikor neuspešno ne zaključite nakupa, poslali 3 elektronska obvestila. Prvo bo po eni uri, drugo po enem dnevu in tretje po treh dneh, od neuspešnega zaključka nakupa. V njem vas bomo prijazno opomnili, da je pri zaključevanju nakupa prišlo do neuspešno zaključenega nakupa, pri čemer vam bomo ponudili ponovno priložnost, da ga uspešno zaključite.

Pravica do preklica

Če ste poleg tega podali privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov za namen oglaševalskih in tržnih raziskav, lahko svojo privolitev kadar koli v celoti prekličete tako, da preklic pošljete v pisni obliki družbi Hartis d.o.o.. Delni preklic privolitve ni mogoč. Po preklicu ustrezne privolitve za vas ne moremo več izvajati povezanih storitev in kakršni koli povezani sporazumi se obravnavajo kot preklicani v trenutku preklica privolitve.

Načrtovanje in nadzor oglaševanja

Družba Hartis d.o.o. načrtuje in nadzira oglaševanje v kolikor soglašate s prejemanjem oglasnih sporočil na vaš e-naslov oziroma po pošti. Po potrebi bo merila uspešnost oglaševanja ter načrtovala nove oglaševalske akcije s primerjanjem nakupovalnih navad prejemnikov oglaševalskih sporočil in tistih, ki na sporočila niso naročeni. Ugovor proti obdelavi svojih podatkov za zgornje namene lahko posredujete kadar koli na e-naslov: [email protected] ali pisno po pošti.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je alineja

  • 1.točke 6.člena GDPR (privolitev – klavzula o pravici do preklica) za obdelavo podatkov
  • 1.točke 6.člena GDPR (pošiljanje oglaševalskih sporočil – pravica do ugovora). Upoštevajte, da taka obdelava podatkov vključuje profiliranje, ne pa avtomatiziranega sprejemanja odločitev

Čas hrambe

Članske podatke hranimo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zardi katerega so bili obdelovani, nato se takoj izbrišejo. Če obstaja obveznost družbe in/ali davčna obveznost do hrambe podatkov, se ti izbrišejo v zakonsko določenih rokih, razen v primeru, če predpisi določajo drugače.

Vaše pravice

Na zahtevo vas bomo obvestili, ali so bili podatki o vas shranjeni in za katere osebne podatke gre. Če so izpolnjeni zakonski pogoji, imate pravico te podatke popraviti, blokirati ali izbrisati. Morebitne privolitve lahko prekličete in ugovarjate obdelavi. V ta namen lahko stopite v stik s storitvenim centrom: [email protected]. Pravico imate tudi od nas pridobiti podatke, ki ste jih predložili v strojno berljivi obliki. Te podatke lahko pošljemo vam ali drugim osebam (po vaši želji). Vašo zahtevo bomo izpolnili v enem mesecu od njenega prejema, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dodatna dva meseca. Če sumite kršitev pri obdelavi svojih osebnih podatkov imate pravico vložiti pritožbo na urad informacijskega pooblaščenca s sedežem na naslovu

Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si.

Izvajanje videonadzora po ZVOP-2 (Zakonu o varstvu osebnih podatkov)

Podjetje HARTIS d.o.o. izvaja videonadzor na podlagi 77., 78. in 80. člena ZVOP-2, ki je začel veljati 26.01.2023 in ureja videonadzor v okviru dostopa v poslovne prostore, videonadzora znotraj delovnih prostorov in videonadzora javnih površin. Videonadzor se izvaja zaradi visoke stopnje nevarnosti ogrožanja ljudi in premoženja, ker navedenega namena ni možno doseči z milejšimi sredstvi in le glede tistih delov prostorov in v obsegu, kjer je treba varovati prej navedene interese. Zbirka posnetkov videonadzornega sistema vsebuje sliko, podatek o lokaciji, datum in čas posnetka in se ob upoštevanju načel iz 5. člena Splošne uredbe hranijo največ eno leto (v našem podjetju 3 mesece) od trenutka nastanka posnetka. Upravljalec videonadzornega sistema je podjetje HARTIS d.o.o.. Vpogled, uporaba ali posredovanje posnetkov videonadzornega sistema so dopustni samo za namene, ki so zakonito obstajali ali bili navedeni na obvestilu v času zajema posnetka, t.i. sledljivost obdelave, kar se mora hraniti še 2 leti po koncu leta, ko so nastali. Za potrebe uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov nam lahko pišete na e-pošto: [email protected]