Nagradno žrebanje 2022

Organizator nagradnega žrebanja je podjetje Hartis d.o.o., Liminjan 7 b, 6320 Portorož (v nadaljevanju organizator).

Pogoji sodelovanja

V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo polnoletne osebe (18 let), ki bodo popolno izpolnjen kupon oddale v zabojček za nagradno žrebanje, v eni od papirnic Hartis, do 31.08. tekočega leta. V nagradnem žrebanju ne morejo sodelovati zaposleni in zunanji sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Vsak posameznik lahko v nagradnem žrebanju sodeluje večkrat. Nakup blaga ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

Pravila

S sodelovanjem v nagradnem žrebanju se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja.

Nagrade

Posamezni udeleženec nagradnega žrebanja lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Žrebanje nagrad

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Nagradno žrebanje bo potekalo na sedežu podjetja Hartis d.o.o. Organizator nagradne igre nagrajenca o žrebanju obvesti po elektronski pošti najkasneje do 02. 09. 2022. Ob tem organizator zaprosi za davčno številko in izpostavo davčnega urada nagrajenca in sicer za potrebe poročanja davčnim organom, v skladu z veljavno davčno zakonodajo v, Republiki Sloveniji. Če nagrajenec v 7. dneh po prejetem obvestilu organizatorju ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženec z izpolnjeno izjavo soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca z imenom in priimkom ter krajem bivanja lahko objavi na svoji spletni strani: www.hartis.si. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci

Prvo nagrado (1 x 3 nočitve v Salinea apartments za 5 oseb in zasebnim bazenom - od 9.9.2022 do 12.9.2022) prejme GREGOR NAPRUDNIK
Drugo nagrado (1 x celodnevna vstopnica za 4 osebe v Gardaland parku - z možnostjo izbire datuma do konca leta 2022) prejme VANJA LESICA BAŠA
Tretjo nagrado (1 x bon za 100€ za nakup v Hartis papirnici - TPC Lucija, Park Center Koper, Supernova Nova Gorica, CityCenter Celje ali v Europarku v Mariboru) prejme ERKUL TÜRK

Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prejetja nagrade, ko ga organizator o nagradi obvesti v dogovorjenem roku. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradnega žrebanja. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je udeleženec kršil pravila ali pogoje sodelovanja v nagradnem žrebanju, udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi v besedilu razpisa nagradnega žrebanja ali jih ni izpolnil pravočasno. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator nagrado podeli drugemu izžrebancu.

Končne in prehodne določbe

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradnega žrebanja, če tako zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega žrebanja bo organizator udeležence obvestil preko svoje spletne strani: www.hartis.si.