SPLOŠNI POGOJI NAGRADNEGA ŽREBANJA

Organizator nagradnega žrebanja je družba HARTIS d.o.o.,

Liminjan 7 b, 6320 PORTOROŽ (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA

V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo polnoletne osebe (18 let), ki bodo popolno izpolnjen kupon oddale v zabojček za nagradno žrebanje, v eni od papirnic Hartis, do 31.08.2021. V nagradnem žrebanju ne morejo sodelovati zaposleni in zunanji sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Vsak posameznik lahko v nagradnem žrebanju sodeluje večkrat. Nakup blaga ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

PRAVILA NAGRADNEGA ŽREBANJA

S sodelovanjem v nagradnem žrebanju se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja.

NAGRADE

Posamezni udeleženec nagradnega žrebanja lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Nagradno žrebanje bo potekalo 13.09.2021, v prostorih veleprodajnega centra organizatorja.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Organizator nagradne igre nagrajenca o žrebanju obvesti po pošti najkasneje do 20.09.2021. Ob tem organizator zaprosi za davčno številko in izpostavo davčnega urada nagrajenca in sicer za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Če nagrajenec v 7. dneh po prejetem obvestilu organizatorju ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli nadomestila. S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženec z izpolnjeno izjavo soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca z imenom in priimkom ter krajem bivanja lahko objavi na svoji spletni strani: www.hartis.si. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prejetja nagrade, ko ga organizator o nagradi bvesti v dogovorjenem roku. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradnega žrebanja. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov, si organizator pridružuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je udeleženec kršil pravila ali pogoje sodelovanja v nagradnem žrebanju, udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi v besedilu razpisa nagradnega žrebanja ali jih ni izpolnil pravočasno. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator nagrado podeli drugemu izžrebancu.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

Organizator si pridružuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradnega žrebanja, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega žrebanja bo organizator udeležence obveščal preko svoje spletne strani: www.hartis.si.

"/>
Želite najhitreje priti do izdelkov? Izberite osebni prevzem v eni od trgovin - v Luciji, Kopru, Novi Gorici, Celju ali Mariboru. Nastavi trgovino

Splošni pogoji nagradnega žrebanja

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNEGA ŽREBANJA

Organizator nagradnega žrebanja je družba HARTIS d.o.o.,

Liminjan 7 b, 6320 PORTOROŽ (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA

V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo polnoletne osebe (18 let), ki bodo popolno izpolnjen kupon oddale v zabojček za nagradno žrebanje, v eni od papirnic Hartis, do 31.08.2021. V nagradnem žrebanju ne morejo sodelovati zaposleni in zunanji sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Vsak posameznik lahko v nagradnem žrebanju sodeluje večkrat. Nakup blaga ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

PRAVILA NAGRADNEGA ŽREBANJA

S sodelovanjem v nagradnem žrebanju se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja.

NAGRADE

Posamezni udeleženec nagradnega žrebanja lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Nagradno žrebanje bo potekalo 13.09.2021, v prostorih veleprodajnega centra organizatorja.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Organizator nagradne igre nagrajenca o žrebanju obvesti po pošti najkasneje do 20.09.2021. Ob tem organizator zaprosi za davčno številko in izpostavo davčnega urada nagrajenca in sicer za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Če nagrajenec v 7. dneh po prejetem obvestilu organizatorju ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli nadomestila. S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženec z izpolnjeno izjavo soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca z imenom in priimkom ter krajem bivanja lahko objavi na svoji spletni strani: www.hartis.si. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prejetja nagrade, ko ga organizator o nagradi bvesti v dogovorjenem roku. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradnega žrebanja. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov, si organizator pridružuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je udeleženec kršil pravila ali pogoje sodelovanja v nagradnem žrebanju, udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi v besedilu razpisa nagradnega žrebanja ali jih ni izpolnil pravočasno. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator nagrado podeli drugemu izžrebancu.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

Organizator si pridružuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradnega žrebanja, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega žrebanja bo organizator udeležence obveščal preko svoje spletne strani: www.hartis.si.