Pogoji poslovanja

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino www.hartis.si (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja Hartis d.o.o., ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »trgovec«).

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana) 
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.)
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami 
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave
 • informacije o načinu plačila 
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi trgovca za stike z uporabniki

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 2 delovna dneva za dostavne naslove v Sloveniji, razen če Pošta Slovenije na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje (glej naslov 10.).   Za ostale izdelke velja za dostavne naslove v Sloveniji rok dobave, ki je naveden ob izdelku v spletni trgovini. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

Uporabnik ob oddaji nakupnega naročila prevzame izdelke po poštnem povzetju in plača poštne stroške, razen v primeru večjega naročila (glej podnaslov 10.).

4. Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

 • z gotovino ob prevzemu, v tem primeru velja spletna cena (glej podnaslov 5.) ali
 • z vnaprejšnjim nakazilom kupnine na transakcijski račun trgovca po izdelani ponudbi oz. predračunu, v tem primeru velja spletna cena (glej podnaslov 5.) ali
 • z bančno kartico, ki omogoča varne nakupe preko spleta
 • PayPal 

5. Cene

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine trgovca in uporabnike, ki kupujejo kot gost.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave (glej naslova 3. in 10.). Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo trgovec:

 • uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

6. Postopek nakupa

6.1. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

6.2. Naročilo potrjeno

Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila trgovec uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej podnaslov 7.).

6.3. Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi in odpošlje.

7. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni ali digitalni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko trgovec potrdi naročilo (glej pod podnaslov 6.2.). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za trgovca kot za uporabnika (kupca).

8. Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu.

Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri trgovcu pri katerem je izdelek kupil. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in originalnim računom. Trgovec je dolžan za garancijsko popravilo poskrbeti v 45-ih dneh od dne prejema izdelka v popravilo, sicer pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim izdelkom v brezhibnem stanju.

9. Dostava

Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku (3-5 delovnih dni). Pogodbeni partner trgovca za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje.

V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju plača kupec tudi poštne stroške, razen za nakupe v vrednosti nad 50 €.

10. Varnost

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

11. Varstvo otrok

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

12. Odgovornost

Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej naslov 5.).

Čeprav se trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke naročenih izdelkov na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot jo je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Trgovec bo skupaj s Pošto Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

13. Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav potrošnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Potrošnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 05 6777 150. Pritožbo lahko potrošnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov: [email protected]

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil potrošnik (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Trgovec in potrošnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil v medsebojni komunikaciji. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, se spor med trgovcem in potrošnikom (kupcem) rešuje v postopku izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS). Ker kot trgovec ne priznavamo nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), in na podlagi uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 20213 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov) (2013/524) na podlagi 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), objavljamo elektronsko povezavo: https://www.gov.si/teme/resevanje-potrosniskih-sporov/.

Za te Pogoje poslovanja in za vse spore med trgovcem in potrošnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

14. Spremembe pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali izpolnjuje Pogoje poslovanja, o čemer bodo vsakič seznanil uporabniki seznanjeni prek spletne strani www.hartis.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor trgovca, g. Aleksander Vučko v Portorožu, dne 24.05.2018.

15. Politika zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov vas seznanja o obdelavi vaših osebnih podatkov pri poslovanju s kartico ugodnosti Hartis, v okviru spletnih nakupov na naši spletni strani trgovina.hartis.si ob sodelovanju v nagradnih igrah in ob nakupih iz kataloga (oddaja naročilnic po pošti) v družbi Hartis d.o.o., Liminjan 7 b, 6320 Portorož, Republika Slovenija, matična številka 1647962000, davčna številka SI 59503076. Z izpolnitvijo pristopnice, s katero nam dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov sprejemate te pogoje o varstvu osebnih podatkov in potrjujete, da ste z njimi seznanjeni in se z njimi strinjate.

15.1. Odgovornost za varstvo osebnih podatkov

Družba Hartis d.o.o. je odgovorna za varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (»GDPR«), v okviru svojih prodajnih kanalov, ki jih nudi kupcem in ob sodelovanju v nagradnih igrah, ki jih kot organizator organizira za svoje kupce. Na vašo zahtevo vam bomo omogočili dostop do vsebine vaših posredovanih osebnih podatkov, kot to določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

Z uporabo storitev na spletni strani družbe Hartis d.o.o. potrjujete, da se strinjate z uporabo piškotov, ki omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo. Več informacij o piškotkih najdete pod kategorijo Piškotki.

V kolikor oddate svoje osebne podatke in se strinjate s pogoji poslovanja na koraku "Dostava in plačilo", vam bomo, v kolikor neuspešno ne zaključite nakupa, poslali 3 elektronska obvestila. Prvo bo po eni uri, drugo po enem dnevu in tretje po treh dneh, od neuspešnega zaključka nakupa. V njem vas bomo prijazno opomnili, da je pri zaključevanju nakupa prišlo do neuspešno zaključenega nakupa, pri čemer vam bomo ponudili ponovno priložnost, da ga uspešno zaključite.

15.2. Vaši podatki za prijavo in poslovanje

Če želite postati imetnik kartice ugodnosti Hartis, opraviti spletni nakup na naši spletni strani hartis.si, sodelovati v nagradnih igrah ali opraviti nakup iz kataloga z naročilnico oddano po pošti nam morate posredovati svoje polno ime, polni naslov, prostovoljno pa lahko navedete tudi svoj e-naslov in številko mobilnega telefona (GSM). Vsi našteti podatki so v nadaljevanju skupno imenovani »članski podatki«. Članske podatke hranimo lahko v fizični in računalniški obliki. Članski podatki in številka kupca se uporabljajo za dostop do vašega računa. Zaradi obdelave vaših podatkov skladno z zakonskimi zahtevami lahko sodelujemo z različnimi zunanjimi ponudniki storitev (pogodbeni podizvajalci obdelave osebnih podatkov). Vaši članski podatki se bodo prenesli na tretje osebe zunaj okvira poslovanja družbe Hartis d.o.o. samo, če vas bomo k temu pozvali in boste dali svojo pisno privolitev za tak prenos ter samo v obsegu takšne privolitve. V primeru suma zlorabe lahko vaše članske podatke posredujemo tudi drugim sodelujočim partnerjem, da bi razjasnili okoliščine, pri čemer bomo v največji možni meri varovali vaše interese.

15.3. Oglaševalske in tržne raziskave

Če ste dali privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene oglaševalskih in tržnih raziskav, vam lahko družba Hartis d.o.o. informacije posreduje po pošti, med vašim obiskom trgovine in če ste jih naročili ločeno na podlagi privolitve za prejemanje storitvenih e-novic oz. storitvenih novic po pošti. V ta namen družba Hartis d.o.o. uporablja vaše podatke in jih analizira za namen oglaševanja na podlagi interesov: članski popusti, podatki za popust in podatki o komunikaciji.

15.4. Pravica do preklica

Če ste poleg tega podali privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov za namen oglaševalskih in tržnih raziskav, lahko svojo privolitev kadarkoli v celoti prekličete tako, da preklic pošljete v pisni obliki družbi Hartis d.o.o.. Delni preklic privolitve ni mogoč. Po preklicu ustrezne privolitve za vas ne moremo več izvajati povezanih storitev in kakršni koli povezani sporazumi se obravnavajo kot preklicani v trenutku preklica privolitve.

15.5. Načrtovanje in nadzor oglaševanja

Družba Hartis d.o.o. načrtuje in nadzira oglaševanje v kolikor soglašate s prejemanjem oglasnih sporočil na vaš e-naslov oziroma po pošti. Po potrebi bo merila uspešnost oglaševanja ter načrtovala nove oglaševalske akcije s primerjanjem nakupovalnih navad prejemnikov oglaševalskih sporočil in tistih, ki na sporočila niso naročeni. Ugovor proti obdelavi svojih podatkov za zgornje namene lahko posredujete kadarkoli na e-naslov: [email protected] ali pisno po pošti na sedež podjetja Liminjan 7b, Portorož 6320.

15.6. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je

 • privolitev – klavzula o pravici do preklica) za obdelavo podatkov in
 • pošiljanje oglaševalskih sporočil – pravica do ugovora. Upoštevajte, da taka obdelava podatkov vključuje profiliranje, ne pa avtomatiziranega sprejemanja odločitev

15.7. Čas hrambe

Članske podatke hranimo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelani, nato se takoj izbrišejo. Če obstaja obveznost družbe in/ali davčna obveznost do hrambe podatkov, se ti izbrišejo v zakonsko določenih rokih, razen v primeru, če predpisi določajo drugače.

15.8. Vaše pravice

Na zahtevo vas bomo obvestili, ali so bili podatki o vas shranjeni in za katere osebne podatke gre. Če so izpolnjeni zakonski pogoji, imate pravico te podatke popraviti, blokirati ali izbrisati. Morebitne privolitve lahko prekličete in ugovarjate obdelavi. V ta namen lahko stopite v stik s storitvenim centrom: [email protected]. Pravico imate tudi od nas pridobiti podatke, ki ste jih predložili v strojno berljivi obliki. Te podatke lahko pošljemo vam ali drugim osebam (po vaši želji). Vašo zahtevo bomo izpolnili v enem mesecu od njenega prejema, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dodatna dva meseca. Če sumite kršitev pri obdelavi svojih osebnih podatkov imate pravico vložiti pritožbo na urad informacijskega pooblaščenca s sedežem na naslovu: Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Vsa vprašanja glede varstva podatkov lahko naslovite na e-naslov: [email protected]